USLUGE

 • Zavarivanje i montaža svih vrsta cevovoda;
 • Izrada raznih posuda od ugljeničnih, nerđajućih čelika, aluminijuma, bakra, titana itd.;
 • Izrada novih i reparatura starih kliznih ležajeva;
 • Izrada fleksibilnih veza od bakra i aluminijuma;
 • Zavarivanje eksplozijom;
 • Izrada kompozitnih materijala plakatura (bimetala);
 • Reparaturno zavarivanje delova od svih vrsta čelika, sivog liva, obojenih teških i lakih metala, reaktivnih metala;
 • Zavarivanje A-TIG postupkom;
 • Rad sa olovom: angažovanje olovara na poslovima poolovljavanja (homogeno), oblaganja rezervoara olovnim limom, izrada olovnih cevi i cevovoda za potrebe hemijske industrije, izrada homogene vode. Olovarske radove izvodimo u saradnji sa zanatskom radnjom „Metal Gold“ iz Loznice, vl. Miloš Stanimirović (kontakt telefon: 065/876-06-88).
 • Izrada mikro i mini hidroturbina. Projektovanje turbine i kompletne mini centrale vrši „Hidromahe“ – Zvornik, vl. Milorad Zeljić dipl.ing. (kontakt telefon: 064/065-31-55).
 • Pronalaženje i lociranje zona sa koncentracijom napona metodom magnetne memorije metala MMM prema standardu ISO 24497-1,2,3/2007.
 •