REFERENCE

 • Izrada novih i reparacija starih kliznih ležajeva za hidro, termocentrale, rudnike itd. (RHE Bajina Bašta, HE Đerdap 2, HE Zvornik, Vlasinske HE, TENT-A, TE Ugljevik, rudnik SASE, TG Birač – Zvornik...).
 • Izrada i ugradnja Cu i Al fleksibila za: HE Bajina Bašta, HE Bistrica, HE Kokin Brod...
 • Izrada i ugradnja bimetala Cu/Al: HE Đerdap 2, HE Bistrica, HE Potpeć, HE Kokin Brod...
 • Izrada i montaža cevovoda od ugljeničnih i CrNi nerđajućih cevi: RHE Bajina Bašta, HE Zvornik, HE Bistrica, istraživački radovi za mineral „jadarit“ za Foralith i Zublin u Loznici...
 • Izrada reaktora za Namensku industriju „Milan Blagojević“ Lučani;
 • Izrada i montaža olovnog cevovoda za „Eliksir“ Prahovo;
 • Reparaturna zavarivanja raznih mašinskih delova: osovina, kućišta, zupčanika itd.
 • Izrada novih i reparacija starih mokrih elektrofiltera u Fabrici sumporne kiseline „Bor“;
 • Radovi u „Cinkarni“ Celje...
 • Pronalaženje zona koncentracije napona: centralni otvor Ø 80 x 6000 (na vratilu mlina za ugalj TENT-A, ispitivanje centralnog otvora Ø 92 x 6000 na vratilu niskog i srednjeg pritiska za TENT-A, ispitivanje naponskog stanja turbinskog vratila za Đerdap II, ispitivanje plašta autoklava u „TG Birač“  Zvornik itd.
 • Izrada mikro-hidroturbina: Ljuboviđa 5 KW, manastir „Soko grad“ 80 KW, manastir „Rača“ 70 KW.
 • Izrada novih i reparatura starih lopatica mešača za HIP - Prahovo i Elixir – Prahovo, materijal URANUS B6.
 • Izrada raznih posuda i elemenata od olova i kombinacija olovo/čelik u saradnji sa zanatskom radnjom „Metal Gold“ iz Loznice.