Navarivanje stelitom i mašinska obrada turbinskih zatvarača

   

  Radno kolo TENT A, Al bronza

   

  Reparatura elisa u Elixir Prahovo, URANUS B6

   

  Reparaturno zavarivanje zupčanika za rudnik Veliki Majdan, Ljubovija

   

  Reparaturno zavarivanje SL - kućište reduktora HIP Prahovo

   

  Sanacija kavitacionih oštećenja radnih kola pumpe rashladne vode u TENT A, materijal Al bronza, težina 1000 kg

   

  Zavarivanje lopatice radnog kola pumpe za rashladnu vodu TE Tuzla, materijal ČL.4573