Reparacija kliznog ležaja za rudnik Sase

   

  Navarivanje babita na cilindar pumpe Đerdap 1

    

   Reparacija kliznog turbinskog ležaja - TENT "A"

    

    

   Reparatura kliznog ležaja navarivanjem belog metala, babbita

    

   Reparatura seta segmenata nosećeg ležaja turbine

    

   Segment nosećeg ležaja za HE Zvornik (Eksplozijom je spojen bakar i čelik)