Izrada Al fleksibilnih veza

   

  Izrada Cu fleksibila zavarivanjem

    

    

    

   Ugradnja Cu fleksibila i CuAl bimetala na izlaznom trafou u HE Kokin Brod

    

   Zavarivanje Al fleksibila i Al šina u HE Bajina Bašta (Elnos BL).

   Penetrantska kontrola montažnih zavara