Postupak ATIG zavarivanja (RHE Bajina Bašta)

     

     

    Detalj korenog zavara pri ATIG zavarivanju X6 CrNiTi 18-10-EN100888