Zavarivanje cevi za istraživačke radove rude litijuma i bora, mineral jadarit kod Loznice

 

Zavarivanje cevi- istraživački radovi za mineral jadarit (Foralith)

 

Istraživački radovi za Zublin (mineral jadarit)

     

    Izrada cevovoda u kompresorskoj stanici RHE BAJINA BAŠTA