Al šinski razvod u HE Bajina Bašta

 

Elementi na izlaznim trafoima u HE DJERDAP 1

 

Zavarivanje Al provodnika na izlaznim trafoima u TENT B

 

Zavarivanje Al šinskih veza na izlaznim trafoima u HE Bajina Bašta

 

Zavarivanje Al šinskog razvoda u TE Kostolac (Minel Zrenjanin)