Poolovljavanje čeličnih elemenata za fabriku sumporne kiseline u Boru

   

   

  Izrada raznih posuda, cevovoda i elemenata od olova i kombinacija olovo-čelik

    

    

   Olovni cevovod u Fabrici sumporne kiseline RTB BOR

    

   Izrada novih mokrih elektrofiltera sa gasovodima za Fabriku sumporne kiseline RTB Bor

    

   Izrada olovnog cevovoda za Elixir Prahovo