Izrada turbina za mini MHE

 

 

ZAVARIVANJE EKSPLOZIJOM

 

 

REPARATURNO zavarivanje

 

 

MPM KONTROLA

 

Navarivanje radnog kola od cirkonijuma Zr 702 za MSK Kikinda

 

ZAVARIVANJE CEVI

 

 

FLEKSIBILNE VEZE

 

 

ZAVARIVANJE URANUSA

 

 

ZAVARIVANJE ALUMINIJUMA

 

ATIG postupak zavarivanja

 

 

LEŽAJEVI

 

 

REMONT HLADNJAKA

 

 

OLOVARSKI RADOVI